Fransson Consulting

Utredningar inom offentlig sektor i Sverige och internationellt.

FRANSSON CONSULTING

Ulf Fransson
Hobbyverksamhet
Sjögatan 2
571 40 Nässjö
Mobil: 0730-747210

ulf@fransson.se

consulting

Lång erfarenhet av utredningsverksamhet och projektledning inom primärkommuner och kommunalförbund samt regionförbund.

Nationella och internationella uppdrag.

Välkommen för en diskussion.

Ulf Fransson